Lietuvos nacionalinio muziejaus leidiniai Vilniaus knygų mugėje

 
 

Lietuvos nacionalinis muziejus jubiliejinėje 20-ojoje Vilniaus knygų mugėje kviečia skaitytojus susipažinti ir atkreipti dėmesį į naujausius ir vertingiausius pažintinius istorinius leidinius ir fotografijų albumus.

Pagrindinė knygų mugės naujiena – trijų tomų, beveik 1300 puslapių leidinys, skirtas pristatyti lietuvių gyvenimą tremtyje. Tokio išsamaus leidinio, kuriame sugultų tremtinių nuotraukos, atsiminimų fragmentai, laiškų ištraukos, istorines aplinkybes pristatantys apžvalginiai straipsniai, Lietuvoje dar nėra buvę. Trijų tomų leidinyje publikuojama daugiau nei 2200 nuotraukų, didelė dalis jų – pirmą kartą.

Pirmasis ir antrasis knygos „Lietuvos gyventojai lageriuose ir tremtyje“ tomaitai chronologinis vizualus pasakojimas apie sovietines represijas patyrusius Lietuvos žmones: nužudytus, kalintus kalėjimuose ir lageriuose, ilgiems metams išvežtus į tremtį. Pirmoji knyga apima 1940–1941 metų laikotarpį, pirmuosius trėmimus, o antroje knygoje pristatomas žiauraus teroro, prievartos, didelių netekčių laikotarpis nuo 1944 iki 1953 metų.

Trečioji tomo apie tremtį dalis – iliustruotas pasakojimas apie lietuvių gyvenimą nelaisvėje, toli nuo tėvynės: sunkų darbą miško pramonės ūkiuose, statybose, šachtose, kolūkių laukuose ir fermose, buitį ir kasdienius rūpesčius, pastangas išsaugoti krikščioniškąją ir tautinę tapatybę ir galiausiai – ilgai lauktą sugrįžimą į Tėvynę.

Knygų mugėje taip pat pristatoma ir populiariausia 2018 metų Lietuvos nacionalinio muziejaus išleista knyga „Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas 1917–1920 metais: idėja virsta valstybe“. Joje, pasitelkus nuotraukas ir dokumentus, atskleidžiama dramatiška, įvykių kupina, nuosekliai vizualiai papasakota Lietuvos valstybingumo atkūrimo istorija. Per vienus metus išleistas jau antras knygos tiražas.

Lietuvos nacionalinio muziejaus stende skaitytojai ras ir albumą „Advokato Jauniaus  Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“. Šis leidinys pripažintas viena iš gražiausių 2018 metais Lietuvoje išleistų knygų, o knygos dailininkas Arūnas Prelgauskas apdovanotas „už klasikinių tradicijų puoselėjimą ir puikią dokumentinės medžiagos kokybę“. Leidinys supažindina su advokato, bibliofilo ir kolekcininko dr. J. Gumbio senųjų Lietuvos ir lituanistinių knygų rinkiniu. Didžiąją rinkinio dalį sudaro žymių Lietuvos autorių veikalai, parengti ir išspausdinti Lietuvos ar kitų Europos miestų spaustuvėse nuo XV a. pabaigos iki XX amžiaus.

Tarp naujausių Lietuvos nacionalinio muziejaus leidinių – Petro Klimo „Lietuva, jos gyventojai ir sienos“. Per trejus metus, nuo 1916-ųjų iki 1919-ųjų, ši knyga buvo išleista vokiečių, prancūzų, lietuvių ir lenkų kalbomis, o joje suformuluotas P. Klimo išvadas šalies politikai ir diplomatai pasitelkdavo 1919–1921 metais derėdamiesi dėl atkurtos valstybės sienų.

Pati naujausia, Vilniaus knygų mugę tiesiai iš spaustuvės pasieksianti knyga – dviejų tomų „Lietuvių tautinis atgimimas ir švietimas Vilniaus krašte“. Pirmajame knygos tome pateikiama vaizdų panorama, nušviečianti istorinius, politinius ir kultūrinius įvykius, susijusius su lietuvių tautos kova už nepriklausomą Lietuvos valstybę ir jos sostinę Vilnių. Čia pasakojama apie inteligentų pastangas atlietuvinti Vilnių, siekį įvesti lietuvių kalbą Vilniaus krašto bažnyčiose, Vilniuje veikusias lietuvių draugijas ir pradedamas kurti lietuviškas mokyklas. Antrasis knygos tomas skirtas Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto lietuvių švietimo istorijai. Fotografijose įamžinti Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos, Švenčionių gimnazijos, „Ryto“ draugijos išlaikomų kaimo mokyklų ir skaityklų vaizdai. Pristatomi Vilniaus krašto mokytojai, jų veiklos ir moksleivių kasdienio gyvenimo akimirkos.

Taip pat Lietuvos nacionalinis muziejus jubiliejinei knygų mugei atvirukų formatu išleido 54 žymaus fotografo Algimanto Kunčiaus juodai baltas nuotraukas. Tai Vilniaus senamiesčio vaizdai, fotografo užfiksuoti 1960–1970 m.

vasario 21, 2019 - vasario 24, 2019


Kitos naujienos

Home buttonAtgal