Ketvirtajame tome alfabetine tvarka (J–K) toliau spausdinamos Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo kapelionų biografijos. Taip pat pateikiami ankstesniuose tomuose išspausdintų biografijų (A–I) papildymai, pataisymai ir nuotraukos. Publikuojama patikslintų 1918–1953 metų Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo kapelionų, Karo mokyklos 1940 metų laidų aspirantų ir kariūnų, 1940–1953 metų ginkluoto pasipriešinimo okupantams dalyvių pavardžių sąvadų dalis (J–K).

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. IV tomas

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. IV tomas

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2004. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 13, 416 p., lietuvių k., ISSN 1392-8929; ISBN 9955-415-38-X (4 tomas); ISBN 9955-415-11-8 (bendras).
Redakcinės komisijos pirmininkė Birutė Kulnytė. Dailininkai Edita Gužaitė, Arūnas Prelgauskas, redaktorė Dalia Žalienė

Kaina: Parduota


Ketvirtajame tome alfabetine tvarka (J–K) toliau spausdinamos Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo kapelionų biografijos. Taip pat pateikiami ankstesniuose tomuose išspausdintų biografijų (A–I) papildymai, pataisymai ir nuotraukos. Publikuojama patikslintų 1918–1953 metų Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo kapelionų, Karo mokyklos 1940 metų laidų aspirantų ir kariūnų, 1940–1953 metų ginkluoto pasipriešinimo okupantams dalyvių pavardžių sąvadų dalis (J–K).

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal