Antrajame tome abėcėlės tvarka pradedamos spausdinti Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo kapelionų biografijos (A–Č), iliustruotos portretinėmis ir šeimos nuotraukomis. Pirmą kartą chronologiškai pateikiama detali Lietuvos kariuomenės ir jos vadovybės struktūra 1918–1953 metais.

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. II tomas

Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953. II tomas

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2002. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 9, 408 p., lietuvių k., ISSN 1392-8929; ISBN 9955-415-26-6 (2 tomas); ISBN 9955-415-11-8 (bendras).
Redakcinės komisijos pirmininkė Birutė Kulnytė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorės Danguolė Gudienė ir Dalia Žalienė

Kaina: Parduota


Antrajame tome abėcėlės tvarka pradedamos spausdinti Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo kapelionų biografijos (A–Č), iliustruotos portretinėmis ir šeimos nuotraukomis. Pirmą kartą chronologiškai pateikiama detali Lietuvos kariuomenės ir jos vadovybės struktūra 1918–1953 metais.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal