Lietuvos valstybės ir kultūros istorija iki šiol negausiai dokumentuota vaizdais. Muziejų, bibliotekų, archyvų, institutų saugyklose saugoma gausi ikonografinė medžiaga. Šiame leidinyje mėginta aptarti bent dalį lietuvių etnografijos ikonografinės medžiagos rinkinių.

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Lietuvių etnografijos ikonografija

Lietuvių etnografijos ikonografija

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 1999. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 3, 80 p., lietuvių k., ISBN 9955-415-03-7.
Sudarytojai Birutė Kulnytė, Elvyda Lazauskaitė, Laima Lapėnaitė. Dailininkai Arūnas Prelgauskas ir Vytautas Karosas, redaktorė Danguolė Gudienė

Kaina: Parduota


Lietuvos valstybės ir kultūros istorija iki šiol negausiai dokumentuota vaizdais. Muziejų, bibliotekų, archyvų, institutų saugyklose saugoma gausi ikonografinė medžiaga. Šiame leidinyje mėginta aptarti bent dalį lietuvių etnografijos ikonografinės medžiagos rinkinių.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal