Lietuviškos spaudos draudimo panaikinimas

 
 

Gegužės 7 d. minime Lietuviškos spaudos atgavimo dieną.

Lietuviška spauda buvo uždrausta 1864 m. birželio 5 (17) dieną. Priežastimi šiam draudimui tapo 1863 m. sukilimas. Per 40 lietuviškos spaudos draudimo metų caro valdžiai nepavyko primesti rusiškų spaudmenų lietuvių raštijoje. Nepaisant visų draudimų, persekiojimų ir represijų, lietuviai griežtai atmetė spaudinius rusiškomis raidėmis – graždanką. Buvo slapta leidžiami, gabenami ir platinami draudžiamieji raštai, tokiu būdu sukuriant naują tautinę spaudą. Caro valdžiai uždraudus lotyniškomis raidėmis spausdinti elementorius, vėliau ir visus kitus leidinius, kilo lietuvių pasipriešinimas, buvo naudojamos įvairios legalios ar nelegalios priemonės. Legaliai buvo rašomi įvairūs memorandumai reikalaujant panaikint spaudos draudimą, individualūs prašymai atskiriems veikalams leisti. Buvo steigiamos slaptos spaudos platinimo draugijos, įvairios slaptos nelegalios organizacijos. Nuo 1865 m. lietuviškos knygos buvo leistos Mažojoje Lietuvoje ir slapta gabenamos į Lietuvą. Dar po kelių metų vyskupas Motiejus Valančius sukūrė pirmą nelegalią knygnešių oranizaciją.

Per spaudos draudimo laikotarpį caro valdžia sulaikė daugiau kaip 3000 žmonių, trečdalį jų nubaudė. Vis labiau augant gyventojų pasipriešinimui, kuriantis nelegalioms organizacijoms, leidžiant vis daugiau carizmui priešiškos literatūros, Vilniaus generalgubernatorius Sviatopolkas Mirskis ir Kauno gubernatorius Veriovkinas įtikino carą Nikolajų II panaikinti draudimą ir pagaliau 1904 m. gegužės 7 d. toks draudimas buvo panaikintas.

gegužės 7, 2020


Kitos naujienos

Home buttonAtgal