Leidinyje per kartografinį piešinį siekiama parodyti Lietuvos istorinę raidą nuo pačių ankstyviausių primityvių žemėlapių, kuriuose pažymėtas baltų genčių gyvenamasis arealas, iki modernių kartografinių darbų, išleistų po nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 1990 metais. Pirmą kartą tokio pobūdžio leidinyje pateikiami įdomesni žemėlapių, mūšių planų tekstai, ankstyvieji XVI–XVII a. krašto aprašymai lotynų kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą.

Kiti leidiniai


Lietuva žemėlapiuose

Lietuva žemėlapiuose

Kiti leidiniai

Vilnius, 2002. 218 p., lietuvių k., ISBN 9955-415-22-3.
Sudarytojos Aldona Bieliūnienė, Birutė Kulnytė, Rūta Subatniekienė. Dailininkas Eugenijus Karpavičius, redaktorė Danguolė Gudienė

Kaina: Parduota


Leidinyje per kartografinį piešinį siekiama parodyti Lietuvos istorinę raidą nuo pačių ankstyviausių primityvių žemėlapių, kuriuose pažymėtas baltų genčių gyvenamasis arealas, iki modernių kartografinių darbų, išleistų po nepriklausomos Lietuvos atkūrimo 1990 metais. Pirmą kartą tokio pobūdžio leidinyje pateikiami įdomesni žemėlapių, mūšių planų tekstai, ankstyvieji XVI–XVII a. krašto aprašymai lotynų kalba ir jų vertimai į lietuvių kalbą.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal