Lietuvos Respublikos atkūrimo 10-mečiui skirtas fotodokumentikos katalogas-albumas, kuriame atspindėti svarbiausi Lietuvos valstybės atkūrimo įvykiai. Pateikta 1990–1992 metų įvykių chronologija.

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka


Lietuva laisva: Nepriklausomybės atkūrimas 1990–1992

Lietuva laisva: Nepriklausomybės atkūrimas 1990–1992

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka

Vilnius, 2000. Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 4, 172 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1392-8929; ISBN 9955-415-05-3.
Parengė Birutė Kulnytė ir Margarita Matulytė. Dailininkai Eugenijus Karpavičius ir Arūnas Prelgauskas, redaktorės Danguolė Gudienė ir Dalia Žalienė

Kaina: 1 Eur


Lietuvos Respublikos atkūrimo 10-mečiui skirtas fotodokumentikos katalogas-albumas, kuriame atspindėti svarbiausi Lietuvos valstybės atkūrimo įvykiai. Pateikta 1990–1992 metų įvykių chronologija.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal