Restauravimo metodika Nr. 4

Image

Lietuvos nacionalinis muziejus

Vilnius, 2002


Turinys

Popierius. Pergamentas. Spaudiniai

Jurgita Gleiznytė. POPIERIAUS GAMYBOS ISTORIJA, SPECIFIKA IR IŠSAUGOJIMO PROBLEMOS

Dalia Veselauskienė. PERGAMENTAS. PERGAMENTO RESTAURAVIMO YPATUMAI

Birutė Sivakova. POPIERIAUS PLOVIMAS, NEUTRALIZAVIMAS IR ŠARMINIMAS VANDENINIUOSE TIRPALUOSE

Rima Maigienė, Gražina Gleiznienė. POPIERIUS, JO KONSERVAVIMAS IR SAUGOJIMAS (literatūros apžvalga)

Jūratė Dulinskienė, Dalia Jonynaitė. FERMENTAI IR JŲ PANAUDOJIMAS POPIERIAUS KONSERVAVIME

Aušra Narkevičiūtė, Jurgita Gleiznytė, Gražina Gleiznienė. ORGANINIŲ TIRPIKLIŲ POVEIKIS ŠIUOLAIKINIO POPIERIAUS RŪGŠTINGUMUI

XVII a. Evangelija. Tyrimai ir restauravimas /The 17th century gospel: investigation and conservation/, Gražina Smaliukienė

Cezaris Poliakevičius. APSAUGOTI NUO UŽMARŠTIES

Dr. Irena Petrauskienė. IN MEMORIAM. KNYGŲ RESTAURAVIMO PRADININKĖ

Lietuvos Respublikos Restauratoriaus etikos kodeksas