Konferencija, skirta Lietuvos Tarybos narių sukaktims paminėti


Konferencija, skirta Lietuvos Tarybos narių sukaktims paminėti

2016 m. lapkričio 24 d. 16 val. Signatarų namų salėje, Pilies g. 26, vyks konferencija-minėjimas „Lietuvos Tarybos narių, nepriklausomos valstybės – Lietuvos Respublikos – kūrėjų sukaktys 2016 m.“. Renginio metu minėsime 165-ąsias dr. Jono Basanavičiaus ir 130-ąsias prof. Prano Dovydaičio ir Jono Vailokaičio gimimo metines.

Programa

16.00–16.15 Įžanginis žodis

Dr. Algimantas Kasparavičius (Lietuvos istorijos institutas)

16.15–16.45 Apie signatarą Joną Vailokaitį pasakoja Salomėja Nasvytytė-Valiukienė (vaizdo įrašas)

16.45–16.50 Jono Vailokaičio laiškas vaikams. Skaito aktorius Andrius Bialobžeskis

16.50–17.10 „Lietuvių tautinės-kalbinės savimonės žadinimas Aušroje: Jono Basanavičiaus indėlis“

Vytautas Budvytis (Kaišiadorių muziejaus muziejininkas-istorikas)

17.10–17.30 „Prof. dr. Prano Dovydaičio asmenybė ir darbai: aktualijos nūdienai“

Prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas (Vytauto Didžiojo universitetas)

17.30 Klausimai, diskusijos, konferencijos apibendrinimas

Konferencijos-minėjimo vedėjas dr. Algimantas Kasparavičius

Dainuos ir giedos Vilniaus mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“ (vadovė Daiva Čičinskienė).


lapkričio 24, 2016 | Signatarų namai, Pilies g. 26


Kitos naujienos

Home buttonAtgal