Jono Basanavičiaus gimtinė

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Edukacinių užsiėmimų Jono Basanavičiaus gimtinėje akimirkos

Muziejuje vyksta edukacinės programos, rengiami įvairūs kultūriniai renginiai, puoselėjantys Suvalkijos regiono tradicijas, papročius, patriotiškumą ir pilietiškumą. Kasmet gimtinėje minima Jono Basanavičiaus gimimo diena, vyksta Vasario 16-osios istoriniai-literatūriniai skaitymai. Paskutinį balandžio šeštadienį organizuojama Ąžuolyno diena, o gegužę – Muziejų naktis. Birželį ir rugsėjį muziejaus lankytojus džiugina tradicinis Sūduvos folkloro festivalis „Žalias ąžuolėli“ bei Sūduvos mėgėjų teatrų festivalis „Atžalynas“.

Edukacines programas prašome užsisakyti iš anksto telefonu +370 (342) 6 93 65 arba el. paštu j.basanaviciaus.gimtine@lnm.lt

Dalyvių skaičius vienoje grupėje – nuo 10 iki 25 žmonių.

Edukacinių užsiėmimų kaina: 

edukacinė programa moksleiviui (grupė iki 25 asmenų) – 1,00 Eur
edukacinė programa suaugusiajam (grupė iki 20 asmenų) – 2,00 Eur
Dalyvavote? Kviečiame įvertinti: spausti čia (nuoroda)


Nauji edukaciniai užsiėmimai mokiniams ir suaugusiesiems

Gerą girą gera gerti

Edukacinės programos dalyviai sužino, kas senaisiais laikais buvo vadinama „rūgštele“, kurios turėdavo kiekviena šeimininkė jau XVI amžiuje. Pasakojama, kaip gira atsirado, atskleidžiamos gamybos proceso paslaptys. Kiekvienas išgirsta apie giros naudingąsias, gydomąsias savybes, išmoksta greitakalbių, įvairių su ja susijusių prietarų. Galiausiai degustuojama keleto rūšių gira, supažindinama su jos gamybos procesu.
Skirta suaugusiųjų grupėms.

Šeimininke, dėk kopūstų, kad pilvai mūs išsipūstų…

Edukacinės programos metu sužinosite, kas yra pasninkas ir ką jo metu žmonės valgė. Pasninkas neįsivaizduotas be tradicinės lietuviškos daržovės – kopūsto. Pasitikrinsite, kokias pažįstate kopūstų rūšis, sužinosite, kaip raugiami kopūstai, ir jų užsiraugti galėsite patys. Kad galva nebūtų „tuščia kaip kopūstas“, galėsite ją pamiklinti spręsdami uždavinius ir mindami mįsles. Galiausiai ragausite raugintų kopūstų su šutbulvėmis ir silke.
Skirta mokiniams ir suaugusiųjų grupėms.

Atbėga elnias devyniaragis

Programa skirta advento ir Kalėdų laikotarpiui. Ji susideda iš dviejų dalių: pirmoje dalyje edukacinės programos dalyviai supažindinami su to laikotarpio papročiais, folkloru, kulinariniu paveldu, žaidžia žaidimus, buriasi. Antrojoje dalyje dalyviai gali rinktis advento ir Kalėdų laikotarpio patiekalų degustaciją arba krosnyje kepti kūčiukus.
Skirta mokiniams ir suaugusiųjų grupėms.

Pažink liaudies grafiką

Edukacinės programos dalyviai sužino, kokią vietą lietuvių liaudies vaizduojamojoje dailėje užima raižiniai, išgirsta raižinių atsiradimo Lietuvoje istoriją. Išsiaiškina, kokia atlikimo technika, spalvinė gama, kompozicija ir tematika vyravo šios rūšies kūriniuose. Gautos teorinės žinios pritaikomos praktiškai – išbandoma linoraižinio tematika.
Skirta mokiniams nuo 5 klasės ir suaugusiųjų grupėms.

Protų mūšis „Kas kap moka, tas tep šneka“

Edukacinės programos dalyviai pasitikrina savo žinias apie tarmes ir šnektas, ypač apie vieną jų – suvalkiečių. Ypatingas dėmesys skiriamas Jono Basanavičiaus gimtosiose apylinkėse skambėjusiai ir tebeskambančiai kalbai. Viktorinos dalyviai atlieka įvairias kūrybines užduotis: raiškiai skaito, klauso ir diskutuoja, vaidina, senovinius suvalkietiškus žodžius bei posakius verčia į bendrinę kalbą. Programa yra linksma ir dinamiška. Kaip sako suvalkiečiai: „Kas kap moka, tas tep šneka.“
Skirta mokiniams nuo 5 klasės ir suaugusiųjų grupėms.

Mokiniams

Pro vaikystės langą

Edukacinės programos metu dalyviai susipažįsta su muziejuje esančiomis etnografinėmis ekspozicijomis, valstiečių namų apyvokos daiktais ir darbo įrankiais, išklauso pasakojimą apie Jono Basanavičiaus vaikystę, santykius su šeimos nariais, jam nutikusius nuotykius, linksmas ir įdomias istorijas, kurias jam pasakojo tėvas. Jauniausiems programos dalyviams pateikiama kūrybinė užduotis – nupiešti tai, ką Jonas Basanavičius galėjo matyti pro savo vaikystės namų langą, vyresniesiems – užduočių sąsiuviniai su klausimais, mįslėmis, kryžiažodžiais.

Kai žemę puošia ąžuolai

Ekskursijoje po Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyną lankytojai sužino jo sodinimo istoriją, susipažįsta su ąžuolyno giraitėmis, aplanko vardinius ąžuolus. Išgirsta pasakojimą apie ąžuolų rūšis, jų sodinimą, naudą, apie ąžuolą lietuvių liaudies mitologijoje, tautosakoje, etnografijoje. Po pasivaikščiojimo siūloma žinias patikrinti praktiškai – dalyvauti viktorinoje ar spręsti užduočių sąsiuvinius.

Vargo mokykla

Pamokoje suvalkietiškoje stuboje inscenizuojama autentiška XIX amžiaus slaptosios lietuviškos mokyklos aplinka, pasakojama apie spaudos draudimo laikus, daraktorių mokyklas. Supažindinama su draustąja literatūra, daraktorių mokyklų mokymo priemonėmis. Žvakių šviesoje mokomasi rašyti grifelinėje lentelėje, skaitoma maldaknygė, iš kurios rašto mokėsi Jonas Basanavičius.

Keptuvėj čirška, burnoj tirpsta

Mokiniai supažindinami su XIX–XX a. sandūros Sūduvos valstiečių maisto gaminimo papročiais, prietarais, tradicijomis ir folkloru, gali parodyti savo sumanumą atpažindami įvairius grūdus bei buities rakandus. Sužino, iš ko maišomas blendinys ir ką simbolizuoja blynas. Didelėje keptuvėje kepami blynai ir ragaujami su įvairiais dažiniais. Blynus reikia valgyti, o ne kalbėti apie juos. Tai faktas kaip blynas!

Kviečiu – išsikepkime riestainį iš kviečių!

Edukacinės programos dalyviai išsiaiškina, kas gi yra tie cukriniai riestainiai, kada jais vaišinasi, iš ko jie gaminti. Kiekvienas gali viską išbandyti praktiškai – savo rankomis suriesti cukrinį riestainį ir parvežti jį lauktuvių namo. Taip pat išgirsta įvairių mįslių, patarlių, priežodžių apie riestainius, bando atspėti, ką reiškia tarmiški žodžiai, lenktyniauja greitakalbių konkurse.

Gilių kava: jaunam – stiprybė, senam – sveikata

Edukaciniame užsiėmime pasakojama apie XIX–XX a. sandūroje Sūduvoje valstiečių gamintus ir mėgtus kavos pakaitalus. Mokiniai sužino, kokie augalai šio gėrimo gamybai buvo naudojami dažniausiai, kaip jie virsdavo kavos gėrimu ir kokiomis maistinėmis savybėmis pasižymėjo. Pristatomi prieskoniai ir priedai kavai gardinti bei užkandžiai, kuriuos šeimininkės tiekdavo kava vaišindamos svečius.

Tas velykaičio gražumėlis

Edukacinė popietė skirta gavėnios laikotarpio ir Velykų papročiams pristatyti. Jos dalyviai supažindinami su natūraliais kiaušinių dažymo būdais, dažniausiai dažymui naudotais augalais. Aptariama velykaičių spalvų bei raštų simbolika. Mokiniai sužino, kokią paskirtį šventės metu atliko Velykų eglutė, kuo svarbi Velykų bobutė. Žaidžiami velykiniai žaidimai, einami rateliai.

Kai eglutė namuose

Ši edukacinė programa skirta advento laikotarpiui. Vaikai supažindinami su Kalėdų eglutės atkeliavimo į Lietuvą istorija ir jos puošimo tradicija. Kiekvienas programos dalyvis įgytas žinias išmėgina praktiškai – pasigamina savo eglutei seniausių kalėdinių žaisliukų iš tešlos, natūralių gamtinių medžiagų ir popieriaus.

Pažink Sūduvos krašto signatarus

Edukacinės programos dalyviams surengiama viktorina, skirta Vasario 16-ajai paminėti. Atliekant įvairias užduotis ir besivaržant tarpusavyje sužinoma naujų istorinių faktų, pasitikrinamos jau turimos žinios. Viktorina paruošta žaidimo pagrindu, todėl padeda lengviau įsiminti visus iš Sūduvos krašto kilusius Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarus.

Protų mūšis „Ką žinau apie Joną Basanavičių?“

Edukacinės programos dalyviams surengiama interaktyvi viktorina, kurioje užduodami klausimai, susiję su tautosakininku, publicistu, pirmojo lietuviško laikraščio „Aušra“ leidėju, gydytoju, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru Jonu Basanavičiumi.

Protų mūšis „Ką žinau apie Suvalkijos etninę kultūrą?“

Mokiniams siūlomas patrauklus būdas susipažinti su ta sritimi, kuri sulaukė išskirtinio Jono Basanavičiaus dėmesio nuo mažumės iki pat senatvės – etnine kultūra. Kadangi Jonas Basanavičius gimė ir augo Suvalkijoje, apsiribojama šio regiono etnokultūra. Dalyvauti protų mūšyje kviečiami visi norintys pasitikrinti arba pagilinti savo žinias apie Suvalkijos regiono papročius, folklorą, materialinę ir dvasinę kultūrą, architektūrą ir linksmai bei prasmingai praleisti laiką Jono Basanavičiaus gimtojoje sodyboje.

Fotografijos konkursas „Viešnagė Jono Basanavičiaus gimtinėje ir Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne“

Kasmet lapkričio 23 d. yra minima Jono Basanavičiaus gimimo diena. Šia proga nuo 2011 m. rengiamas fotografijos konkursas „Viešnagė Jono Basanavičiaus gimtinėje ir Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne“. Muziejaus lankytojai yra kviečiami susitelkti bendram kūrybiniam darbui ir taip prisidėti prie Suvalkijos regiono kultūros paveldo objekto populiarinimo ir sklaidos. Konkursui atsiųstose fotografijose turi atsispindėti Jono Basanavičiaus gimtoji sodyba, čia vykstantys renginiai ir edukacinė veikla, Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolynas. 14 geriausių darbų papuošia muziejaus kalendorių.

Kultūros pasas


Edukacinės programos suaugusiesiems

Krikštynos

Edukacinio užsiėmimo dalyviai sužino apie senuosius šios šeimos šventės papročius. Senojoje suvalkiečio sodyboje susirinkę svečiai patys tampa tradicinių krikštynų dalyviais: spėja būsimą naujo šeimos nario gyvenimą, aiškinasi jo vardo reikšmę, išbando krikšto tėvus, primena jų pareigas.

Suvalkietiška veseilia

Programos metu jaunavedžiai supažindinami su senųjų suvalkietiškų vestuvių papročiais ir patys patiria ano meto vestuvininkų išbandymus. Jie tikrina vienas kito sumanumą ir išradingumą, išsiaiškina, kokia ateitis jų laukia.

Mergvakaris

Edukacinėje programoje būsima nuotaka supažindinama su senųjų vestuvių pradinio etapo – vakarynų – papročiais. Pradžioje vyksta vyriausios pamergės rinkimai. Vėliau nuotaka atsisveikina su rūtų darželiu, pinamas rūtų vainikėlis, apdainuojama, apdovanojama, pašokdinama. Aiškinamasi, kaip nuotaka turi elgtis vestuvių metu, kad santuokinis gyvenimas būtų sėkmingas ir laimingas. Mergvakaris baigiasi naujos būsimos nuotakos išrinkimu.
Home buttonAtgal