Žinomo kultūros istoriko, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataro prof. Bronislovo Genzelio knyga apie lietuvių tautinės-valstybinės savimonės brendimą ir kelią į 1918 metų Vasario 16-ąją.

Kiti leidiniai


Bronislovas Genzelis. Kelias į 1918 metų Vasario 16-ąją

Bronislovas Genzelis. Kelias į 1918 metų Vasario 16-ąją

Kiti leidiniai

Vilnius, 2004. 92 p., lietuvių k., ISBN 9955-415-40-1.

Kaina: Parduota


Žinomo kultūros istoriko, Kovo 11-osios Nepriklausomybės Akto signataro prof. Bronislovo Genzelio knyga apie lietuvių tautinės-valstybinės savimonės brendimą ir kelią į 1918 metų Vasario 16-ąją.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal