Leidinį sudaro 9 skyriai, kuriuose skelbiami muziejaus rinkiniai ir tyrinėjimai, etnografijos archyvas ir senosios publikacijos; aprašomos surengtos etnografinės ekspedicijos, ekspozicijos ir parodos; pristatomos konferencijos ir nauji leidiniai. Pateikiama kronika ir lietuvių etnologijos bibliografija.

Metraštis „Etnografija“


Etnografija 4–10, Metraštis 1994–2000

Etnografija 4–10, Metraštis 1994–2000

Metraštis „Etnografija“

Vilnius, 2003. 220 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-4835.
Sudarytojos Birutė Kulnytė ir Elvyda Lazauskaitė. Dailininkas Eugenijus Karpavičius, redaktorė Marytė Slušinskaitė

Kaina: 2 Eur


Leidinį sudaro 9 skyriai, kuriuose skelbiami muziejaus rinkiniai ir tyrinėjimai, etnografijos archyvas ir senosios publikacijos; aprašomos surengtos etnografinės ekspedicijos, ekspozicijos ir parodos; pristatomos konferencijos ir nauji leidiniai. Pateikiama kronika ir lietuvių etnologijos bibliografija.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal