Numeris skiriamas ilgametės muziejaus etnografės Stasės Bernotienės atminimui.

Metraštis „Etnografija“


Etnografija 11, Metraštis 2001

Etnografija 11, Metraštis 2001

Metraštis „Etnografija“

Vilnius, 2004. 296 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1648-4835.
Sudarytojai Birutė Kulnytė, Elvyda Lazauskaitė, Vacys Milius. Dailininkas Eugenijus Karpavičius, redaktorė Marytė Slušinskaitė

Kaina: 2 Eur


Numeris skiriamas ilgametės muziejaus etnografės Stasės Bernotienės atminimui.

Home buttonAtgal