Žymaus lietuvių dailininko Stasio Eidrigevičiaus sukurtų plakatų kolekcija. Muziejui padovanoti menininko 85 įvairių festivalių, filmų, teatro spektaklių, personalinių parodų plakatai išsamiai atspindi dailininko plakato meno 20 metų laikotarpį.

Kiti leidiniai


Stasys Eidrigevičius. Plakatai

Stasys Eidrigevičius. Plakatai

Kiti leidiniai

Vilnius, 2002. 192 p., lietuvių ir anglų k., ISBN 9955-415-16-9.
Parengė Diana Streikuvienė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Dalia Žalienė

Kaina: Parduota


Žymaus lietuvių dailininko Stasio Eidrigevičiaus sukurtų plakatų kolekcija. Muziejui padovanoti menininko 85 įvairių festivalių, filmų, teatro spektaklių, personalinių parodų plakatai išsamiai atspindi dailininko plakato meno 20 metų laikotarpį.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal