Edukacija

pazinimas edukacija didesne

Kviečiame susipažinti su muziejaus parengtomis ekspozicijomis, parodomis ir muziejinėmis vertybėmis, kurios pristato Lietuvos valstybės archeologiją, istoriją, etninę kultūrą, iškilių istorinių asmenybių indėlį į kultūros paveldą.

Muziejinių rinkinių pagrindu parengta ir nuo 1996 m. vykdoma ir kasmet atnaujinama edukacinė programa „Pažinimas“ yra unikali tęstinė pilietinio ugdymo mokykla, sudaranti sąlygas ugdyti vaikų ir jaunimo istorinę savivoką, kultūrinį integralumą, kūrybingą asmenybę, siekiančią pažinti gimtojo krašto istoriją, puoselėti ir saugoti kultūros paveldą. Programą „Pažinimas“ sudaro daugiau nei 30 edukacinių užsiėmimų. Dirbant su vyresnių klasių mokiniais taikomi įvairūs metodai: diskusijos, žaidimai, pasinėrimo į praeitį rekonstrukcija, vaidyba, eksponato tyrinėjimas jį liečiant, kūrybinės dirbtuvės, audiovizualinės priemonės (edukaciniai filmai, PowerPoint pateiktys, interaktyvus stalas, infoterminalai), praktinės užduotys, įtraukiančios dalyvius į diskusinę grupinę veiklą.

Edukacinės programos rengiamos visuose muziejaus padaliniuose. Jų tikslas – skatinti įvairaus amžiaus mokinius domėtis istorija, etnine kultūra, muziejuje saugomomis ir eksponuojamomis vertybėmis.

Be to, muziejus rengia įvairius edukacinius projektus: konkursus, viktorinas, neakivaizdines mokyklas, paskaitas, kultūros istorijos vakarus, skirtus Lietuvos mokyklų mokiniams, mokytojams, šeimoms ir visuomenei.

Edukaciniai užsiėmimai muziejaus padaliniuose Vilniuje

Edukaciniai užsiėmimai muziejaus padaliniuose regionuose

Home buttonAtgal