Donato Malinausko kultūros premijos įteikimas


Donato Malinausko kultūros premijos įteikimas

Kovo 11 d. 11 val. Signatarų namų salėje bus teikiama Vasario 16-osios Akto signataro Donato Malinausko kultūros premija, o jos laureatas dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas skaitys paskaitą „Vilniaus arkikatedros bazilikos architektūriniai, archeologiniai tyrimai ir Vytauto Didžiojo palaikų paieškos“. Rytą, 9 valandą, Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčioje šia intencija bus aukojamos šv. Mišios.

Vasario 16-osios Akto signataro Donato Malinausko fondo ir premijos steigėjai yra Donato Malinausko vaikaitis Tadas Stomma su žmona Jadvyga, gyvenantys Jungtinėse Amerikos Valstijose, ir giminaitis gydytojas Viktoras Jencius-Butautas su žmona Žiedūna, gyvenantys Rokiškyje.

Vasario 16-osios Akto signataro Donato Malinausko premija skiriama asmeniui, kuris yra prisidėjęs prie Lietuvos Nepriklausomybės stiprinimo, laisvės idėjų platinimo, valstybės istorijos garsinimo bei žmonių gerovės kėlimo ir kuriam artimos Donato Malinausko puoselėtos vertybės.

Pirmoji premija 2012 m. skirta monsinjorui Alfonsui Svarinskui ir laikraščio „Voruta“ steigėjui, leidėjui, vyr. redaktoriui Juozui Vercinkevičiui. 2013 m. premija įvertintas kalbininkas, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil. dr. Kazimieras Garšva, 2014 m. – visuomenininkė, etnologė Nijolė Balčiūnienė, 2015 m. – politikas ir visuomenės veikėjas, buvęs Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys ir Seimo narys Gintaras Songaila.

Šiemet premija skirta Lietuvos architektūros tyrinėtojui ir istorikui, architektūrinio paveldo objektų restauravimo ir atkūrimo specialistui, kultūrininkui ir visuomenininkui dr. Kaziui Napoleonui Kitkauskui.

Kvietimą į renginį galima rasti čia.


kovo 11, 2016 | Signatarų namai, Pilies g. 26


Kitos naujienos

Home buttonAtgal