Donato Malinausko kultūros premijos teikimas


Donato Malinausko kultūros premijos teikimas

Kovo 7 d. 11 val. Signatarų namuose bus įteikta Vasario 16-osios Akto signataro Donato Malinausko kultūros premija.

Šiais metais premija skirta istorikui, archyvarui, trijų knygų apie dr. Joną Basanavičių „Atsiskyrėlis iš Suvalkijos. Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbai“ (kn. 1 – 2017; kn. 2, 3 – 2019) autoriui Algirdui Grigaravičiui.

1918 m. Nepriklausomybės Akto signataro Donato Malinausko premija skiriama asmeniui, kuris yra prisidėjęs prie Lietuvos nepriklausomybės stiprinimo, lietuvybės idėjų platinimo, valstybės istorijos garsinimo bei Lietuvos piliečių gerovės kėlimo, kuriam yra artimos Donato Malinausko puoselėtos vertybės.

Vasario 16-osios Akto signataro Donato Malinausko kultūros premijos steigėjai – signataro vaikaitis Tadas Stomma su žmona Jadvyga, giminaitis Viktoras Jencius su žmona Žiedūna.

Premija yra teikiama nuo 2012 metų, ją yra gavę šie kultūros, visuomenės veikėjai: mons. Alfonsas Svarinskas, Juozas Vercinkevičius (2012), habil. dr. Kazimieras Garšva (2013), Nijolė Balčiūnienė (2014), Gintaras Songaila (2015), dr. Kazys Napoleonas Kitkauskas (2016), dr. Alvydas Butkus (2017), dr. Vytautas Rubavičius (2018), Vytautas Dailidka (2019).

kovo 7, 2020 | Signatarų namai, Pilies g. 26


Kitos naujienos

Home buttonAtgal