Suvestinis Lietuvos muziejuose saugomos ankstyvosios fotografijos katalogas. Jį sudaro įvadiniai straipsniai, albuminė dalis ir išsamus iliustruotas katalogas pagal muziejų rinkinius.

Lietuvos fotografijos istorija


Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose

Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose

Lietuvos fotografijos istorija

Vilnius, 2000. Lietuvos fotografijos istorija – 1, 132 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISSN 1392-9003; ISBN 9955-415-04-5.
Sudarytoja Margarita Matulytė. Dailininkas Eugenijus Karpavičius, redaktorės Danguolė Gudienė ir Aušra Simanavičiūtė

Kaina: Parduota


Suvestinis Lietuvos muziejuose saugomos ankstyvosios fotografijos katalogas. Jį sudaro įvadiniai straipsniai, albuminė dalis ir išsamus iliustruotas katalogas pagal muziejų rinkinius.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal