Virtualių parodų ciklas „Liūdnoj ištrėmimo šaly…“

2016 m. birželį paminėjome skaudžią sukaktį – 75-ąsias masinių trėmimų pradžios metines. 1941 m. birželio 14 d. prasidėjusi sovietinės valdžios akcija, kai per kelias dienas buvo suimta ir į prekinius vagonus sugrūsta apie 18 tūkst. žmonių, buvo didžiausias sukrėtimas, ištikęs tautą po nepriklausomybės praradimo. Tačiau birželio trėmimas buvo tik Maskvos represijų plano prieš 1940 m. birželio 15 d. okupuotos nepriklausomos Lietuvos gyventojus dalis. Masinės represijos tęsėsi iki pat J. Stalino mirties, o kitaminčių persekiojimas nesiliovė visą Lietuvos priklausomybės Sovietų Sąjungai laikotarpį.

Lietuvos nacionalinis muziejus, pasitikdamas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, rengia virtualių parodų ciklą apie Lietuvos žmones, masinių sovietinių represijų metais (1940–1941; 1944–1953) prievarta išvežtus iš Tėvynės, apie jų kovą dėl išgyvenimo, tautiškumo išsaugojimo, kasdienį gyvenimą toli nuo gimtinės. Paroda „Pirmieji sovietinio teroro metai (1940–1941)“ – pirmoji iš šio ciklo, kurio pavadinimui pasiskolinome poeto ir vertėjo Lino Brogos eilėraščio, skirto tremtyje mirusiam broliui, eilutę (Linas Broga (1925–2005), „Atminimo knyga“, sud. Romana Brogienė, Vilnius, 2008, p. 195).

Virtualios parodos:

Pirmieji sovietinio teroro metai (1940–1941)

Pokario areštai ir trėmimai (1944–1948 m. pradžia)

Trėmimo operacija „Vesna“ (1948 m. gegužės 22–23 d.)

Trėmimo operacija „Priboj“ (1949 m. kovo 25–28 d.): vardai ir veidai

1951–1952 m. trėmimai. Operacija „Osenj” (1951 m. spalio 2–3 d.)

 

Bus pildoma.

Parodas parengė Virginija Rudienė.

Home buttonAtgal