Žinomo fotografo Jano Bułhako (1876–1950) knygoje publikuojami du literatūriniai kūriniai: atsiminimai „Vaikystės metų kraštas“ ir aštuoniolikos novelių rinkinys „Namai“. Atsiminimai apima 1882–1886 metus, praleistus gimtajame Ostašino dvare. J. Bułhakas su meile aprašo gimtuosius namus, tėvus ir gimines, vaikiškus žaidimus, kelionių po Naugarduko apylinkes įspūdžius, svečiavimąsi kaimyniniuose dvaruose, mokymąsi namuose iki išvykimo į Vilniaus gimnaziją. Tai himnas gimtajai žemei, meilės išpažinimas tėvui ir motinai, kaimo gyvenimo apoteozė.
Autobiografinių novelių rinkinėlis – tai lyg ir spėjusių pagarsėti „Fotografo kelionių po Vilnių“ ir jo apylinkes tęsinys, tik dabar grįžtama į vaikystės šalį.

Kiti leidiniai


Jan Bułhak. Vaikystės metų kraštas

Jan Bułhak. Vaikystės metų kraštas

Kiti leidiniai

Vilnius, 2008. 472 p., lietuvių k., ISBN 978-9955-415-77-0.
Iš lenkų kalbos vertė Stanislovas Žvirgždas. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorius Gediminas Mikelaitis

Kaina: 7 Eur


Žinomo fotografo Jano Bułhako (1876–1950) knygoje publikuojami du literatūriniai kūriniai: atsiminimai „Vaikystės metų kraštas“ ir aštuoniolikos novelių rinkinys „Namai“. Atsiminimai apima 1882–1886 metus, praleistus gimtajame Ostašino dvare. J. Bułhakas su meile aprašo gimtuosius namus, tėvus ir gimines, vaikiškus žaidimus, kelionių po Naugarduko apylinkes įspūdžius, svečiavimąsi kaimyniniuose dvaruose, mokymąsi namuose iki išvykimo į Vilniaus gimnaziją. Tai himnas gimtajai žemei, meilės išpažinimas tėvui ir motinai, kaimo gyvenimo apoteozė.
Autobiografinių novelių rinkinėlis – tai lyg ir spėjusių pagarsėti „Fotografo kelionių po Vilnių“ ir jo apylinkes tęsinys, tik dabar grįžtama į vaikystės šalį.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal