Baltijos šalių numizmatų susitikimas Suomijoje


Baltijos šalių numizmatų susitikimas Suomijoje

Lietuvos nacionalinio muziejaus Numizmatikos skyriaus vedėja Dalia Grimalauskaitė sugrįžo iš kasmetinio Baltijos šalių numizmatų asociacijos susitikimo, kuris pirmą kartą vyko Suomijoje. Suomijos nacionaliniame muziejuje Helsinkyje surengtame seminare ji skaitė pranešimą „New data of Krupaviesai hoard“ apie Šalčininkų rajone 2011–2012 m. rastą romėniškų denarų lobį – ypatingą radinį Lietuvos numizmatikos istorijoje. Šis lobis, patekęs į muziejaus rinkinius, suteikė naujos informacijos apie romėniško importo Lietuvoje vietą bei reikšmę.

Aktualias temas apie monetų radinių problematiką, Rygos monetų kalyklos veiklą, estiškus bonus, Latvijos apdovanojimus bei naujas parodas ir ekspozicijas nagrinėjo kolegos iš Baltarusijos, Estijos, Latvijos ir Suomijos. Svarbiu susitikimo akcentu tapo asociacijos leidžiamo leidinio Numismatica Baltica antrojo tomo, skirto Baltijos valstybių šimtmečiams paminėti, pristatymas. Jo sudarytoja Frida Ehrnsten (Helsinkis) kartu su Ivaru Leimusu (Talinas), Viktoru Dāboliņiu (Ryga/Tartu) ir Ivanu Sinčiuku (Minskas); tiražas 150 vnt. Leidinyje skelbiama 18 darbų numizmatikos, medalininkystės, faleristikos ir memoristikos temomis, tarp kurių ir Lietuvos nacionalinio muziejaus numizmatų Vytauto Aleksiejūno, Dalios Grimalauskaitės, Rūtos Kuodytės, Eduardo Remeco, Lietuvos banko Pinigų muziejaus numizmato Vinco Ruzo straipsniai ir publikacijos.

Straipsnių rinkinio spaudą parėmė Suomijos numizmatų asociacija, kuri svariai prisidėjo ir prie susitikimo organizavimo. Trečiąjį Numismatica Baltica tomą planuojama išleisti 2022 m., kuomet Varšuvoje vyks Tarptautinis numizmatikos kongresas.

Kultūrinės programos metu aplankytos Suomijos nacionalinio banko muziejaus, Suomijos nacionalinio muziejaus ir Turku pilies Medalių ir monetų kabineto ekspozicijos. Jose atsiskleidė Šiaurės šalims būdingas santūrumas ir fantazija, pagarba kultūros paveldui bei suvokimas apie švietimo ir estetikos pusiausvyros muziejinėse ekspozicijose būtinybę.

rugpjūčio 29, 2019


Kitos naujienos

Home buttonAtgal