Atminimo vakaras 1918 metų signatarams paminėti


Atminimo vakaras 1918 metų signatarams paminėti

Kovo 1 d. 17 val. Signatarų namuose, Pilies g. 26, vyks renginys, skirtas Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto signatarams paminėti.

Kiekvienas istorinis įvykis susijęs su konkrečių žmonių veikla. Kas buvo tie, kurie pasiaukojo tautos reikalams ir 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti pirmininko kabinete pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Aktą? Kas buvo tie, kurie slapta 1949 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos laisvės kovo sąjūdžio deklaraciją?

1949 m. deklaracija sudarė teisinį ir politinį Lietuvos ginkluotojo pasipriešinimo pagrindą, suteikė laisvės kovoms naują pobūdį, įteisino LLKS kaip visuotinio organizuoto ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją, o jos Tarybą – kaip vienintelę teisėtą valdžią okupuotos Lietuvos teritorijoje.

 


PROGRAMA

16 val. visus kviečiame į ekskursiją po Signatarų namus (prieš renginį).

17.00 Konferencijos atidarymas
17.15 – 17.40
JONAS SMILGEVIČIUS, 1918 m. Signataras, ekonomistas, bankininkas, akcinių bendrovių steigėjas ir dalininkas, visuomenės veikėjas
Pranešimą skaitys – Meilė Peikštenienė, Signatarų namų vedėja
17.40 – 18.05
KAZYS BIZAUSKAS, 1918 m. Signataras, diplomatas, teisininkas, literatas, spaudos ir švietimo darbuotojas, visuomenės veikėjas, vienas Lietuvos banko steigėjų
Pranešimą skaitys – Deimantas Ramanauskas, istorikas
18.05 – 18.30
PETRAS KLIMAS, 1918 m. Signataras, teisininkas, istorikas, publicistas, redaktorius, diplomatas, užsienio reikalų ministras
Pranešimą skaitys – Mantas Adomėnas, Seimo narys, filosofijos mokslų daktaras
18.30 – 18.55
ALEKSANDRAS STULGINSKIS, 1918 m. Signataras, antrasis Lietuvos prezidentas, agronomas, Ūkininkų sąjungos steigėjas ir pirmininkas
Pranešimą skaitys – dr. Laurynas Kasčiūnas, Rytų Europos Studijų Centro direktorius


kovo 1, 2016 | Signatarų namai, Pilies g. 26


Kitos naujienos

Home buttonAtgal