Ričardo Vaicekausko – tremtinio, našlaičio, kalinio – patirtis atsiskleidžia įtaigiu žodžiu parašytose tremties novelėse. Knygoje taip pat pristatoma kita autoriaus kūrybos sritis – dievdirbystė. Knyga supažindina su R. Vaicekausko asmenybe ir kūryba.

Kiti leidiniai


Ričardas Vaicekauskas. Kelio rodyklė

Ričardas Vaicekauskas. Kelio rodyklė

Kiti leidiniai

Vilnius, 2011. 256 p., lietuvių k., ISBN 978-609-8039-10-8.
Sudarytoja Rita Vipartienė. Dailininkas Arūnas Prelgauskas, redaktorė Nijolė Deveikienė

Kaina: Parduota


Ričardo Vaicekausko – tremtinio, našlaičio, kalinio – patirtis atsiskleidžia įtaigiu žodžiu parašytose tremties novelėse. Knygoje taip pat pristatoma kita autoriaus kūrybos sritis – dievdirbystė. Knyga supažindina su R. Vaicekausko asmenybe ir kūryba.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal