Mokslinių straipsnių ir šaltinių publikacijų rinkinys, bent keliais aspektais naudingai papildantis gausėjantį šv. Kazimierui skirtų leidinių pluoštą. Disciplininiu požiūriu straipsniai yra labai įvairūs (menotyra ir literatūrologija, antroponimika ir retorika). Daugelio straipsnių prieduose skelbiami šv. Kazimiero kultui ir su juo susijusiems kultūros reiškiniams pažinti svarbūs šaltiniai.

Kiti leidiniai


Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: Įvaizdis ir refleksija

Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: Įvaizdis ir refleksija

Kiti leidiniai

Vilnius, 2006. 176 p., lietuvių k., santr. anglų k., ISBN 9955-415-52-5.
Sudarė Paulius Subačius. Dailininkas Arūnas Prelgauskas

Kaina: 2 Eur


Mokslinių straipsnių ir šaltinių publikacijų rinkinys, bent keliais aspektais naudingai papildantis gausėjantį šv. Kazimierui skirtų leidinių pluoštą. Disciplininiu požiūriu straipsniai yra labai įvairūs (menotyra ir literatūrologija, antroponimika ir retorika). Daugelio straipsnių prieduose skelbiami šv. Kazimiero kultui ir su juo susijusiems kultūros reiškiniams pažinti svarbūs šaltiniai.

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

WordPress duomenų bazės klaida: [Unknown column 'slug' in 'where clause']
SELECT DISTINCT wp_ngg_pictures.* , GROUP_CONCAT(CONCAT_WS('@@', meta_key, meta_value)) AS 'extras' FROM `wp_ngg_pictures` LEFT OUTER JOIN `wp_postmeta` ON `wp_postmeta`.`post_id` = `extras_post_id` WHERE (slug = '') AND (`exclude` != 1) GROUP BY wp_ngg_pictures.pid ORDER BY `sortorder` ASC

Home buttonAtgal