Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje – Signatarų namuose – visuomenei pristatomas prof. Liudo Mažylio Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politiniame archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Dokumentas Signatarų namuose eksponuojamas tose pačiose patalpose, kur ir buvo pasirašytas. Čia tuo metu veikė Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas. Ši draugija buvo ne tik viena iš 1914–1918 metais legaliai veikusių ir savo tautai oficialiai atstovavusių draugijų, bet ir politikų sambūris.

Parodai Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politinio archyvo paskolintą dokumentą bus galima apžiūrėti iki 2018 m. lapkričio 15 d. Užsukę į Signatarų namus, lankytojai kartu galės apžiūrėti ir atnaujintą ekspoziciją ,,Kelyje į nepriklausomą Lietuvos valstybę: 1863–1918 metai“. 

Signatarų namų lankymas nemokamas, nuo 10 val. iki 18 val. kasdien, išskyrus pirmadienius.

Dokumentą ir jo eksponavimą apdraudė „Lietuvos draudimas“.

1918 m. vasario 16 d. Nutarimo dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo paroda

 
 

Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje – Signatarų namuose – visuomenei pristatomas prof. Liudo Mažylio Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politiniame archyve rastas 1918 m. vasario 16 d. Nutarimas dėl nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo. Dokumentas Signatarų namuose eksponuojamas tose pačiose patalpose, kur ir buvo pasirašytas. Čia tuo metu veikė Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Centro komitetas. Ši draugija buvo ne tik viena iš 1914–1918 metais legaliai veikusių ir savo tautai oficialiai atstovavusių draugijų, bet ir politikų sambūris.

Parodai Vokietijos Federacinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politinio archyvo paskolintą dokumentą bus galima apžiūrėti iki 2018 m. lapkričio 15 d. Užsukę į Signatarų namus, lankytojai kartu galės apžiūrėti ir atnaujintą ekspoziciją ,,Kelyje į nepriklausomą Lietuvos valstybę: 1863–1918 metai“. 

Signatarų namų lankymas nemokamas, nuo 10 val. iki 18 val. kasdien, išskyrus pirmadienius.

Dokumentą ir jo eksponavimą apdraudė „Lietuvos draudimas“.

sausio 20, 2018

Home buttonAtgal